CAPS Documents / KABV Dokumente

KABV Dokumente in vir Graad 4 tot 9 
///
CAPS Documents for Grade 4 to 9 

Sovêr is nog net die Afrikaans (vak) se dokumente in Afrikaans. Soos die res vertaal word sal ek dit ook opsit.

Afrikaans Huistaal 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

English Home Language

English First Additional Language 


INTERMEDIATE PHASE SUBJECTS

Life Skills

Natural Sciences & Technology

Social Sciences

MathematicsSENIOR PHASE SUBJECTS

Creative Arts

Life Orientation

Mathematics

Natural Sciences

Social Sciences

Economic and Management Sciences

Technology


--> 


0 comments:

Post a Comment